4023.png

NAAINAALD HALFLANG N°9
2,20
STOPNAALD KORT N°5/0-1/0
2,20
BORDUURNAALD MET PUNT N°20
2,20
BORDUURNAALD MET PUNT N°24
2,20
BORDUURNAALD MET PUNT N°18-22
2,20
BORDUURNAALD ZONDER PUNT N°18
2,20
BORDUURNAALD ZONDER PUNT N°20
2,20
BORDUURNAALD ZONDER PUNT N°22
2,20
BORDUURNAALD ZONDER PUNT N°18-22
2,20
BORDUURNAALD ZONDER PUNT N°26
2,20
Rijgnaald
3,00
BORDUURNAALD MET PUNT N°22
2,20